BADANIA I POMIARY CZYNNIKÓW SZKODLIWYCH
I UCIĄŻLIWYCH NA STANOWISKACH PRACY
RAPORTOWANIE I PROGNOZOWANIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
OPERATY OCHRONY ATMOSFERY
ORAZ OPERATY OCHRONY WÓD
DORADZTWO W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA. OBLICZANIE OPŁAT ZA GOSPODARCZE KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
previous arrow
next arrow
Shadow
Slider

ZAKRES USŁUG

Wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy:

Stężenie pyłów:

– Pyły – frakcja wdychalna
– Pyły – frakcja respirabilna
– krystaliczna krzemionka w pyłach

Stężenie metali:

– frakcja wdychalna
– frakcja respirabilna

Stężenie substancji organicznych i nieorganicznych w powietrzu w tym badanie stężeń kwasu siarkowego:

– frakcja torakalna

Hałas na stanowisku pracy (ekspozycja dzienna i tygodniowa):

– metodą przedziałów narażenia
– metodą dozymetrii indywidualnej

– wydatek energetyczny
– ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego
– mikroklimat zimny, umiarkowany, gorący

Drgania mechaniczne

– ogólne
– miejscowe

Promieniowanie optyczne

Pole elektromagnetyczne

Emisja hałasu do środowiska

Badanie ścieków:  indeks oleju mineralnego w ściekach

Przyjmujemy próbki do badań podwykonawczych – zgodny z naszym zakresem akredytacji

Szczegółowy zakres badań zawarty w zakresie akredytacji PCA (AB 632)

 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY