offer

Wykonywanie pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy:

Stężenie pyłów

  • Pył całkowity – frakcja wdychalna
  • Pył respirabilny – frakcja respirabilna

Wolna krystaliczna krzemionka w pyłach

Hałas na stanowisku pracy

  •  metodą przedziałów narażenia
  • metodą dozymetrii indywidualnej

Wydatek energetyczny

  • ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego

Oświetlenie miejsc pracy

Drgania mechaniczne

  • ogólne
  • miejscowe

Promieniowanie optyczne
Pole elektromagnetyczne

Badanie substancji chemicznych w powietrzu:

  • Substancje organiczne , nieorganiczne

Pomiary wydatku energetycznego

Ocena obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego

Emisja hałasu do środowiska

Przyjmujemy próbki do badań podwykonawczych – zgodny z naszym zakresem akredytacji

Szczegółowy zakres badań zawarty w zakresie akredytacji PCA (AB 632)

© 2019 Biosan. All rights reserved.